Covid-19 Coronavirus

Covid-19 Pandemisi Dönemindeki Çalışmalar

Bu arayüzde üniversitemizin COVID-19 küresel salgını sürecindeki faaliyetleri ile bilgileri bulabilirsiniz. Bu amaçla aşağıda belirtilen başlıklar kapsamında istenilen bilgilere ulaşabilirsiniz.

Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

Salgın sürecinde üniversitemizin tüm birimlerdeki dersler, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (UZEM) mevcut altyapısı ile sürdürülmektedir.

Bu süreçte eğitim yönetim sistemi ve sanal sınıf uygulaması olarak Moodle ve Adobe Connect’in yanı sıra Google Classroom ve Google Meet uygulamaları kullanılmaktadır. Özellikle UZEM’in mevcut programlarının dışında, salgın sürecinde uzaktan eğitime geçiş yapmak zorunda kalan diğer tüm programlarda Google Classroom ve Google Meet’in kullanılması tercih edilmiştir. Bu kapsamda;

  • UZEM web sitesinin yapısı, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin kullanımını kolaylaştıracak şekilde değiştirilmiştir.
  • Öğretim elemanları için Google Classroom ve Google Meet’in detaylı kullanımını anlatan eğitim videoları ve PowerPoint sunular hazırlanmıştır.
  • Öğretim elemanlarımızın çektiği ders videolarını düzenleyebilmeleri için uygun ekran kayıt ve video düzenleme programları belirlenmiş ve bu programların indirme bağlantısı ve kullanımını anlatan videolar öğretim elemanlarımıza sunulmuştur.
  • Öğrenciler için Google Classroom ve Google Meet’in detaylı kullanımını anlatan eğitim videoları ve PowerPoint sunuları hazırlanmıştır.
  • Tüm eğitim videoları ve içerikler UZEM web sitesinin yanı sıra üniversitemizin YouTube kanalına yüklenmiştir.
  • Uzaktan eğitimle ilgili bazı teknik konularda öğretim elemanlarına ve öğrencilere destek vermek üzere her bölümden en az 2 akademik personel belirlenmiştir.
  • Bölümlerde teknik destek sağlayacak akademik personellere uzaktan eğitim uygulamalarının kullanımı hakkında online eğitim verilmiştir.
  • Öğretim elemanlarına ve öğrencilere teknik destek sağlayacak akademik personellerin iletişim bilgileri UZEM web sitesinde yayınlanmıştır.
Devamını Oku...

Bahar yarıyılında, salgından önce, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarımızda 98 programda eğitim-öğretim devam etmekteydi. Bu programlarda toplamda 2827 farklı ders bulunmaktadır. Öğretim elemanlarımız, 98 programın tamamını uzaktan eğitim sistemimiz üzerinden yürütmektedir. Bu kapsamda bahar yarıyılındaki 2827 dersin 2783’ü uzaktan öğretim ile sürdürülmektedir. Geriye kalan 44 ders uygulamalı olduğu için uzaktan eğitimle verilememektedir. Uzaktan eğitim ile sürdürülemeyen dersler klinik uygulamalar ve normal uygulamalardır. Öğretim elemanlarının tercihlerine göre uzaktan eğitim ile sürdürülen derslerin bir kısmı senkron bir kısmı asenkron olarak yürütülmektedir. Özellikle lisansüstü derslerin senkron olarak sürdürülmesi tercih edilmektedir. Salgın sürecinde enstitülerimizde tez savunma sınavları Google Meet üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemizde uzaktan eğitim sürecinin işleyişine yönelik ayrıntılı bilgi için bilgilendirme duyurularına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

Sağlık

Üniversitemizde salgının başlangıcından itibaren COVID-19 hastalığının tanısında kullanılan PCR testleri Tıp Fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarımız ile Eğitim Araştırma Hastanemizdeki cihazlar kullanılarak yapılmaktadır.

Salgınla mücadelede Tıp Fakültemiz kadrosundaki 280 doktor ile 50 hemşire, Sağlık Bakanlığına bağlı doktor ve hemşirelerle birlikte görev yapmaktadır. Bu konudaki ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

Ar-Ge Faaliyetleri

Şu an itibariyle Üniversitemizde yürütülen Ar-Ge faaliyetleri bulunmamaktadır.

İleride yapılacak Ar-Ge faaliyetleri için güncelleme yapılacaktır.

Toplantılar

Sosyal mesafenin korunması gereken salgın sürecinde Üniversitemizde birçok toplantı çevrimiçi ortamda Google Meet kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Bu toplantılar arasında senato toplantıları, üniversite yönetim kurulu toplantıları ve diğer toplantılar bulunmaktadır. Bunun yanında uzaktan eğitime geçiş sürecinin ilk günlerinde öğrencilerin endişelerini gidermek ve muhtemel sorularını yanıtlamak için Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN YouTube aracılığı ile öğrencilerle buluşmuş ve onların sorularını canlı olarak yanıtlamıştır. Bu konudaki ayrıntılı bilgilere aşağıdaki bağlantılar yoluyla ulaşılabilir:

Klinik Araştırmalar

Şu an itibariyle Üniversitemizde klinik araştırmalara ya da faz çalışmalarına katılım konusunda faaliyet bulunmamaktadır.

İleride bu konuda yapılacak faaliyetler için güncelleme yapılacaktır.

Yayınlar

Üniversitemizde yayın amacıyla yapılan çalışmalar mevcut olmakla birlikte henüz yayınlanmış bilimsel makale şu an itibariyle bulunmamaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde ileride yapılacak yayınlar için güncelleme yapılacaktır.

Topluma Hizmet Uygulamaları

COVID-19 salgını sebebiyle ülkelerine gidemeyip Rize’de kalmaya devam eden 150’yi aşkın uluslararası öğrencimiz bulunmaktadır.

Bu süreçte öğrencilerimize Rize Uluslararası Öğrenci Derneği (RİUDER) ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak maddi ve manevi olarak destek olmaktayız.

Makine Teçhizat Üretimi

Şu an itibariyle Üniversitemizde sarf malzemesi ve makine-teçhizat üretimi amacıyla yapılan çalışma bulunmamaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde ileride yapılacak üretim çalışmaları için güncelleme yapılacaktır.

Salgın Sonrası Planlamalar

Salgın süreci sonrasında, örgün eğitimde de öğretim elemanlarımızın uzaktan eğitim uygulamalarını kullanmaya devam etmesini teşvik edecek planlamalar yapmaktayız.

Örneğin yüz yüze eğitim yanı sıra öğretim elemanlarımızın Google Classroom üzerinden ödev verme, ders içeriği paylaşma, anket düzenleme vb. uygulamaların sürdürülmesini hedeflemekteyiz. Böylece öğretim elemanı ve öğrenci arasındaki etkileşimi arttırmayı ve öğrenim sürecini kolaylaştırmayı planlamaktayız. Ayrıca öğretim elemanlarımızın yeni bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma konusunda teşvik etmeyi, etkili sunum ve ders içeriği hazırlama konusunda MS Office uygulamalarını ve diğer eğitim araçlarını etkin şekilde kullanmalarını hedeflemekteyiz.

Gelecekte karşılaşabileceğimiz, doğal afet ve salgın gibi beklenmedik durumlara karşı acil önlem planları geliştirmeyi, UZEM teknolojik altyapımızı iyileştirmeyi ve personel sayımızı arttırmayı planlamaktayız.